ϳԹ

The American School's time capsule for future generations

EXPLORE OUR PHOTO COLLECTIONS

Archives and Personal Papers

Archives is a department of the ϳԹ formally established in 1994. Since then, it has developed into an active and innovative research center encompassing a wide range of scholarly fields, from the history of American archaeology in Greece to Modern Greek history and literature.

In fulfillment of the School's overall mission to advance the study of the Greek world from antiquity to the present, the Archives collects, preserves, and provides public access to a remarkable set of materials which include: records that document the School’s operation in Greece as an educational and research institution, personal papers of American archaeologists who have worked in Greece, a teaching collection of archaeological objects, photographic collections, and a rich collection of personal papers of many leading Greek historical and cultural figures of the 19th and 20th centuries.

Location - Βρισκόμαστε

At the East Wing of the Gennadius Library
61 Souidias Street
Athens, GR 106 76

Στην Ανατολική Πτέρυγα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
Σουηδίας 61
Αθήνα 106 76

Access and Visiting Hours - Πρόσβαση και Ώρες Λειτουργίας


The Archives are open to researchers, Monday to Friday from 10:00 to 15:30, by appointment only. The number of researchers is limited to a maximum of four (4) per day. (Prospective researchers from abroad should contact the Archives ahead of time about their visit. You should not make travel arrangements until you have received a confirmation from us concerning your appointment.) To make an appointment, please send an e-mail to: archives-inquiries@ascsa.edu.gr. Prior to their visit, researchers will be asked to submit electronically an application form with the list of boxes they would like to consult during their visit. The maximum number of boxes per day is four (4), and they are delivered once a day.

Upon arrival, the readers must give their name to the entrance guard on Souidias 54.Tα Αρχεία της ΑΣΚΣΑ είναι ανοιχτά στο ερευνητικό κοινό, Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 έως 15:30, με ραντεβού μόνο. Ο αριθμός των ερευνητών ορίζεται μέχρι τέσσερα (4) άτομα την ημέρα. (Ερευνητές εκτός Αθήνας θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με το προσωπικό των Αρχείων και να μην προγραμματίζουν επίσκεψη μέχρι να έχει ορισθεί το ραντεβού.) Για να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης, απαιτείται η αποστολή e-mail στη διεύθυνση: archives-inquiries@ascsa.edu.gr. Πριν από την επίσκεψή τους, οι ερευνητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μελέτης, με τη λίστα των φακέλων (κουτιών) που θέλουν να μελετήσουν. Ο μέγιστος αριθμός φακέλων (κουτιών) ανά ημέρα είναι τέσσερις (4) και παραδίδονται άπαξ στη διάρκεια της επίσκεψης.

Κατά την άφιξή τους, οι ερευνητές πρέπει να δώσουν το όνομά τους στον φύλακα στην είσοδο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Σουηδίας 54).


 THE ϳԹ ARCHIVES WILL BE CLOSED - ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ :

January 2, 2024 (closing for New Year - Νέο Έτος)

March 18, 2024 (Clean Monday - Καθαρά Δευτέρα)

March 25, 2024 (Greek Independence Day - Εθνική Εορτή)

May 3-7, 2024 (Greek Easter - Πάσχα)

June 24, 2024 (Pentecost - Αγίου Πνεύματος)

July 4, 2024 (U.S. Independence Day - Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α)

August 12-20, 2024 (summer closing - θερινές διακοπές)

November 28-29, 2024 (Thanksgiving - Ημέρα Ευχαριστιών)

December 25-26, 2024 (Christmas - Χριστούγεννα)

 


News

View All

June 2, 2024

Evelyn Lord Smithson Honored With Room in Loring Hall

The ϳԹ is pleased to announce the dedication of a room in Loring Hall in memory of Evelyn Lord Smithson.

Read More

May 30, 2024

American School Releases 142nd Annual Report Highlighting Major Accomplishments and Work

The American School is pleased to announce the release of its annual report covering the 2022-2023 academic year.

Read More

May 15, 2024

School Awards Mary Lefkowitz with Athens Prize at Eighth Annual Gala

On Thursday, May 9, 2024, the ϳԹ hosted its eight annual Gala. Over 350 guests enjoyed an evening replete with culture, education, and inspiration at the majestic Gotham Hall in New York City.

Read More